Boz ayın üçüncü çərşənbəsi olan Yel çərşənbəsi

  Boz ayın üçüncü çərşənbəsi olan Yel çərşənbəsi


  Təbiətin, həyatın oyanması Novruzdan başlanır və Azərbaycan xalqı bunu çox təntənəli və həm də bir ay qalmışdan qeyd etməyə başlayır. Su çərşənbə, Torpaq çərşənbə, Yel çərşənbə, Od çərşənbə və yaxud ilaxır çərşənbələri adlanır. Xalq inanclarına görə birinci çərşənbə günü su və su mənbələri təzələnir, ikinci çərşənbə od, üçüncü çərşənbə yel, küləyin köməyi ilə ağaclar tozlanır və cücərir, dördüncü çərşənbə torpaq, yer oyanır, baharın gəlməsini xəbər verir, müjdələyir.
  İlaxır çərşənbələrin üçüncüsü Yel çərşənbəsidir. O, xalq arasında “Külək oyadan çərşənbə”, “Küləkli çərşənbə”, Muğan zonasının bir sıra bölgələrində isə “Heydər çərşənbə” adları ilə tanınır. Əski etiqadlara görə bu çərşənbədə oyanan yel və külək ərzi gəzir, oyanmış suyu, odu hərəkətə gətirir. Yel çərşənbədə əsən isti və ya soyuq küləklər yazın gəlişindən xəbər verir. Gün ərzində külək bir neçə dəfə dəyişir. Bu dəyişmələr Yelin özünün təmizlənməsi kimi qəbul edilir.
  İnanclara görə, “qara nehirdə” yatmış dörd cür külək yer üzünə çıxaraq əvvəlcə özü təmizlənir, hər biri isə bir libasla özünü göstərir. Libaslarının adı ilə onların özünün xarakteri arasında da bir oxşarlıq nəzərə çarpır. Burada rənglənir mifik mənaları xüsusi məna daşıyır. Belə ki, türk mifologiyasında Ağ yel-ağ libasda, Qara yel-qara libasda, Xəzri-göy libasda, Gilavar-qırmızı libasda təsəvvür edilir. Yel çərşənbəsi günü yel bu dördlüyün məcmusundan ibarət hesab olunur və qısa müddətdə bütün dünyanı dolaşır. Beləliklə yer üzərini gəzib dolanan yel təsəvvürdə antropomorfik obraza çevrilir.
  A Yel baba, Yel baba,
  Qurban sənə, gəl baba.
  Taxılımız yerdə qaldı,
  Yaxamız əldə qaldı.
  A Yel baba, Yel baba,
  Qurban sənə, gəl baba...
  İlaxır çərşənbələrin üçüncüsünün Yellə bağlanması onun müqəddəs varlıq kimi tanınmasının çox erkən vaxtlardan xalq arasında mövcud olduğunu göstərir.
  Yelin dörd ünsürdən biri kimi ilin başlanğıcında oyandığını, Novruz şənliklərinin isə dörd ünsürlə bağlı yarandığını nəzərə alsaq, onda aydın olar ki, Yel baba mərasimi öz soy- kökü ilə Yel tanrısına etiqad anlamı ilə bağlıdır, onu Novruz ayinlərindən heç cür kənarda qoymaq olmaz.
  Qədim zamanlarda Yel baba mərasimləri belə keçirilərmiş. Xırmanda dəni samandan ayırmaq, vaxtı gələndə camaat Yel babanı çağırıb deyərmiş:
  -Yel baba, gəl ağ atına arpa, saman apar!
  Əcdadlarımızın inanclarına görə, bu çağırışdan sonra Yel baba gəlib xırmanı sovurar, samanı aparıb öz atına verər, təmizlənmiş dən isə insanlara qalardı.
  Novruzun gəlişinin xəbərçisi olan çərşənbələrdə xalqımızın özünəməxsus adət-ənənələri var. Bunlardan biri də yumurta boyanması və yumurta döyüşdürməkdir. Novruz bayramının əsas atributlarından biri olan yumurta boyamaq hələ qədim zamanlardan yumurtanı həyatın, canlılığın rəmzi hesab etmələridir. Əcdadlarımızın etiqadlarına görə, həyatda olduğu kimi, yumurtadan həm xeyir, həm də şər törəyə bilər. Şərq xalqlarının mif dünyasında, o cümlədən qədim türk miflərində də dünya yaradıcısının quş olaraq yumurtadan çıxdığı bildirilir. Həmin quş Yakutlarda qartal, Altay xalqlarında qaz adlanır, müqəddəs hesab olunur. Qədimlərdə türkdilli xalqlarda qartal quşların xaqanı sayılırdı. Onlar qartalı müqəddəs hesab edir, ona and içirdilər.
  Yumurtanın boyanması da qədim adətlərdən olub. Azərbaycan xalqı ilaxır çərşənbədə və Novruz bayramı günlərində qırmızı yumurta boyamaq adəti əcdadın və torpağın dirilməsi, canlanması, bir sözlə, oyanma-dirilmə ayini ilə əlaqədar olan ən qədim təsəvvürlərlə bağlı olduğunu göstərir.
  Hələ qədim zamanlardan il hər biri üç aydan ibarət olmaqla dörd fəslə bölünmüşdür. Qədim azərbaycanlılar da yumurtaları yaşıl, göy, sarı, qırmızı boyamaqla bu rənglərin hər birinə təbiət səciyyəsi vermişlər. Suda bişirilən yumurtanın ağ rəngdə saxlanılması, yəni boyanmaması qışın rəmzi kimi anılır.
  Yumurta (yaşıl) göy rəngdə boyanılır. Bu yazın rəmzi kimi başa düşülür.
  Yumurta qırmızı rəngdə boyanılır. Bu yayın rəmzidir.
  Yumurta sarı rəngdə boyanılır. Bu da payızın rəmzi kimi mənalandırılır.
  Bir sözlə, ulu çağlardan bu günədək yumurtanın daha çox qırmızı, yaşıl (göy) rənglərə boyamaq ənənəsi, sözsüz ki, Günəşlə-Odla, baharla, təbiətin yaşıllaşması istəyi ilə bağlı olmuşdur.
  Novruz bayramının ilk çərşənbəsindən başlanır yumurta döyüşdürmə. Yumurta döyüşdürmədə həm çiy, həm də bişmiş, rənglərlə ala-bəzək boyanmış yumurtalardan istifadə olunur. Döyüşmədən əvvəl tərəflərin razılığı ilə yumurtalar dəyişdirilərək dişə vurulub bərk-boşluğu yoxlanılır. Bu, “yumurtanı dadma” adlanır. Bilinəndə ki, döyüşdürülən yumurtalardan biri digərindən bərkdir, boş olan yumurtanın sahibi, ona:-Əy vurum (əy qoyma)-deyir. “Əy vurum” yumurtanın sivri tərəfindən azca aşağı nişan qoymaq deməkdir. Uşaqların daha çox sevdiyi adət əyləncəli bir səhnəyə çevrilir.
  Kim oyun yumurtası çox sındırsa, o da sınıq yumurtaları qazanmış sayılır, sınıqları yır-yığış eləyir, qalib gəldiyi üçün sevinir. Bu oyunda daha çox məharət qalib gəlir. Oyunun qaydalarına görə: “Sən tut, mən vurum”, “Bunu mən tutam, onu sən tut”, “Gəl yumurtaları dəyişib, vuraq”, “Gəl dadışaq”, “Yox, sənin yumurtan ziyillidir” və s.
  Döyüşmədə sındırılmış yumurtalarla oyun daha maraqlıdır. Döyüşmədə uduzulmuş sınıq yumurtaları sıraya düzürlər. Sonra buraya bir xoruz buraxırlar. Xoruz sıradakı hansı yumurtanı dimdikləyirsə, sahibi sıradakı bütün yumurtaları udmuş sayılır.
  Bir oyun da bişmiş yumurtaları yoxuşdan üzüaşağı diyirlətməkdir. Hansı yumurta daha uzağa diyirlənərsə, sahibi qalib sayılır.
  Novruz bayramının özündə və onun çərşənbələrində ən geniş yayılmış mərasimlərindən biri tonqal qalamaqdır. Bu vaxt yandırılmış odun üstündən hoppanırlar. Bu mərasimlə belə zənn edilir ki, insanların azar-bezarını od yandırıb məhv etmək qüdrətinə malikdir.
  Novruz bayramı çərşənbələrində tonqal qonşular tərəfindən yaslı, təziyəli olanların həyətlərində də yandırılır. Yaslı olanlar özləri həyətlərində tonqal yandırmır. Çünki bu bayram onlar üçün “qara bayram” sayılır. Buna görə də qonşular belə həyətlərində Novruz tonqalı yandırmaqla təziyadarları yasdan çıxarırlar. Yeni ilə qəmli, kədərli getmək olmaz. Əks halda onlar il boyu uğursuzluqdan qurtarmazlar.
  Yandırılan çərşənbə tonqallarında üzərlik yandırmaq adəti də vardır. Tonqal sönənə yaxın odun içinə üzərlik atıb deyilir: “Ocağıma əyri baxanın gözləri patlasın, özü yanıb çatlasın”. Yandırılmış üzərliyin tüstüsü ev-eşiyə, mal-qaraya, qoyun-quzuya da verilir ki, salamatlıq olsun.
  Yel çərşənbəsində ev-eşik hisdən təmizlənir. Pal-paltarların, xalça-palazın tozu tökülür. Elə bu üzdən də bu çərşənbə yel çərşənbəsi ilə yanaşı “Toz çərşənbə”si də adlanır.


  “Oğuz yurdu”

  Oxunub : 162


  Digər Xəbərlər
  Çox Oxunanlar
  1/5
  Gündəm
  İdman Xəbərləri
  Şou-Biznes
  Facebook Səhifəmiz
  Texnologiya Xəbərləri
  Dünya Xəbərləri
  Hazırladı: Murad Orucov
  OGUZYURDU.AZ © 2020 - Bütün Hüquqlar Qorunur. Saytdan götürülən bütün materiallara istinad vacibdir.
  SON XƏBƏRLƏR
  SƏDƏRƏYİN BİR YAY GÜNÜ İdmanın yüngül atletika növü üzrə açıq hava rayon birinciliyi “Yay məktəbi” adı altında onlayn açıq dərs keçilib Kino sənəti tariximizi yaşadan salnamədir 1 avqust Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan Dili Günüdür Dövlət-xalq-ordu birliyinin daha bir nümunəsi Sədərək torpaqlarının bərəkəti Azərbaycan milli mətbuatı - 145 Yeni quruculuq ünvanları Taxıl biçini başa çatdı Günvurma və istivurmadan özümüzü qoruyaq Bayraq Meydanının tikintisi davam edir Sədərək Dünən-Bugün (FOTO) Rayonumuzda taxıl biçini davam edir Görülən bütün işlər sağlam gələcəyimiz üçündür Yaşıllıqların artırılması diqqət mərkəzindədir (FOTO) Məşqçi və idmançıların mükafatlandırılması diyarımızda idmana göstərilən diqqətin təzahürüdür. : FOTO QADINLARIN İQTİSADİ SAHƏDƏ FƏALLIĞI ARTIRILIR Dezinfeksiya işləri aparılıb (FOTO) Əsgərlərə sovqat aparılıb Torpaq çörəyi, insan isə əməyi ilə… Taxıl biçini davam edir Radio-televiziya verilişləri stansiyasının inzibati binasında işlər davam edir Bayraq Meydanının tikintisi davam edir İşğaldan azad edilən ərazilərdəki əkin sahələrinə aqrotexniki qulluq göstərilir Rayonumuzda özünüməşğulluq proqramına cəlb edilmiş sakinlərlə maarifləndirici görüş keçirilib "Kətə" festivalından Rayonun idarə və təşkilatlarının əməkdaşları muzeydə olublar Naxçıvan Dövlət Filarmoniyası Kamera orkestrinin konserti təşkil olunub Sağlam həyat tərzi Naxçıvan Dövlət Filarmoniyası estrada orkestrinin konserti təşkil olunub Novruz bayramı münasibətilə ümumrayon tədbiri keçirilmişdir Rayon İcra Hakimiyyətində tədbir keçirilib Rayon məktəblilərinə yeni nəsil biometrik şəxsiyyət vəsiqələri verilib Boz ayın üçüncü çərşənbəsi olan Yel çərşənbəsi TORPAQ ƏMƏKLƏ İSİNİR Dezinfeksiya işləri aparıldı Sədərək: bu il də inkişaf meyilləri bütün sahələrdə özünü göstərir Sosial şəbəkələrin müsbət və mənfi xüsusiyyətləri Rayonumuzda beynəlxalq qadınlar günü qeyd olunub Xocalı faciəsinin 27-ci ildönümü münasibətilə Sədərək rayonunda anım mərasimi keçirilib Əkin sahələrinə gübrələrin səpilməsinə hazırlıq işləri görülür Böyük novator, vətəndaş publisist, qüdrətli söz ustası – Cəlil Məmmədquluzadə Bədən tərbiyəsi və idmanın hazırki vəziyyəti, qarşıda duran vəzifələr müzakirə edildi Rayon Uşaq-Gənclər Şahmat Məktəbində görüş keçirilmişdir YURDUM MƏNİM DOĞMA DİYAR SƏDƏRƏK RAYONU Tarla-seminar müşavirə keçirilib Maarifləndirmə tədbiri keçirilib Yağışın yağması təsərrüfat sahiblərini sevindirdi Yağışın yağması təsərrüfat sahiblərini sevindirdi Sədərəyin üzüm bağlarında becərmə işləri başlayıb İcbari tibbi sığorta sistemi ən müasir tələblərə uyğun qurulub Uşaq bağçalarında yaradılan şərait gələcəyimizin sağlam təməllər üzərində qurulmasına xidmət edir Heç vaxt sönməyəcək işıq - Ulu öndərin adını daşıyan qəsəbə düşmənə gözdağıdır Şahmat üzrə növbəti interaktiv dərs İntellektual oyunlar olimpiadasının rayon birinciliyi keçirilib RABİTƏ SİSTEMİNİN İNKİŞAFI GÖZ ÖNÜNDƏDİR İnteraktiv dərsə Sədərək rayon məktəbləri də qoşulub Soyqırıma həsr olunmuş bir dərs saatı Muxtar Respublika birinciliyində rayonumuzun futbol komandası növbəti qələbəsini qazandı Polis şöbəsində tədbir keçirilib 2019-cu ilin yanvar-fevral aylarında Sədərək rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı Torpaq Mülkiyyətçiləri tərəfindən əkin işlərinə başlanılıb Maarifləndirmə tədbiri keçirilib Azərbaycanlılara qarşı ermənilərin soyqırım siyasəti SƏDƏRƏK BAZAR KOMPLEKSİNDƏ NOVRUZ YARMARKASI “Məhsuldarlığın inkişaf etdirilməsi yolları” mövzusunda tədbir keçirilib Yeni üzüm bağları salınır Sosial qayğıya ehtiyacı olanlara bayram sovqatı verilib NOVRUZUN SİMVOLU OLAN SƏMƏNİNİN HƏM DƏ MÜALİCƏVİ ƏHƏMİYYƏTİ VAR Sədərəyin Novruz adətləri Heydərabad qəsəbə Uşaq Bağçasında Novruz bayramı münasibətilə tədbir keçirilib Futbol üzrə Naxçıvan Muxtar Respublika birinciliyinin ikinci dövrəsinə start verildi İnsan sevgi ilə baş-başa nurdu Azərbaycan ordusu tarixi ədalətin bərpasına hər an hazırdır Vergilər sahəsində maarifləndirici tədbirlər aparılır 2019-cu ilin yanvar ayında Sədərək rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı Xocalı soyqırımı qurbanlarının əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib Xatirə Muzeyi ilə məktəblər arasında aparılan interaktiv dərsə Sədərək rayon məktəbləri də qoşulub Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsi anılıb Rayonun idarə və təşkilatlarının əməkdaşları muzeydə olublar Heydərabad qəsəbə tam orta məktəbində “Oxunması zəruri olan kitablar”la bağlı tədbir keçirilib Rayon İcra Hakimiyyətində seminar keçirilib Əkin sahələrinə gübrələr səpilir Rayonumuzda kartof əkininə başlanılıb Heydərabad qəsəbəsində Su monitorinq laboratoriyası tikilir Ordusu olmayan xalqın xoşbəxtliyi də ola bilməz Cəlil Məmmədquluzadənin anadan olmasının 150 illiyi ilə bağlı tədbirlər keçirilib Yoldaşlıq görüşləri keçirilib Yoldaşlıq görüşü Stolüstü tennis üzrə rayon birinciliyi keçirilib Gözəl yurdumuzun tərəqqisinin güzgüsü Maarifləndirmə tədbiri keçirilib Fənn olimpiadasının rayon turu başa çatıb Ailə təsərrüfatları sahibləri ilə görüş keçirilib Yeni Azərbaycan Partiyası Sədərək Rayon Təşkilatının şura iclası keçirilib Rayonun idarə və təşkilatları muzeydə olublar Sədərək rayonu ərazisində ekoloji monitorinq keçirilmişdir