AKTUAL

  2018-ci ildə Sədərək rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı

  2018-ci ildə Sədərək rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı


  Sədərək rayonunda iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi və sosial sahənin inkişafı üzrə həyata keçirilən tədbirlər 2018-ci ildə də davam etdirilmiş, yüksək nəticələr əldə olunmuşdur.
  Ümumi inkişafın əsas göstəricisi kimi 2018-ci ildə 2017-ci ilə nisbətən sənaye məhsulu 0,6 faiz, kənd təsərrüfatı məhsulu 3,6 faiz, informasiya və rabitə xidmətlərinin dəyəri 1,4 faiz, pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 0,3 faiz, əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər 0,4 faiz artmışdır.

  Sədərək rayonunun sosial-iqtisadi inkişafının
  əsas göstəriciləri


  2018-ci ildə Sədərək rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı
  Sənaye
  Müasir sənaye müəssisələrinin yaradılması və sənayenin infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması məhsul istehsalının həcmini artırmışdır.
  2018-ci ildə rayonda 4 milyon 685 min 300 manat dəyərində sənaye məhsulu istehsal olunmuşdur ki, bu da əvvəlki ildəki göstəricini 0,6 faiz üstələmişdir.

  Sənaye məhsulu istehsalının
  dinamikası, min manat


  Tikinti-quruculuq
  Sədərək rayonunda iqtisadiyyatın və sosial sahələrin inkişafı üçün 2018-ci ildə bütün maliyyə mənbələrindən əsas kapitala 24 milyon 592 min 300 manat həcmində investisiya yönəldilmişdir ki, bunun da 22 milyon 292 min manatı və ya 91,0 faizi tikinti-quraşdırma işlərinin payına düşmüşdür.
  Bu dövrdə rayonda 3 müxtəlif təyinatlı obyektin tikintisi və ya yenidən qurulması davam etdirilmişdir.
  Əhalinin həyat səviyyəsinin yaxşılaşması fərdi yaşayış evlərinin tikintisinə də müsbət təsir göstərmişdir. 2018-ci ildə əhalinin şəxsi vəsaiti hesabına ümumilikdə 1 min 280 kvadratmetr yaşayış sahəsi istifadəyə verilmişdir.

  Kənd təsərrüfatı
  Sədərək rayonunda kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının artırılması məqsədilə aqrar sektorda kompleks tədbirlər həyata keçirilmiş, daxili bazarda məhsul bolluğu yaradılmışdır.
  Rayonda 2018-ci ilin məhsulu üçün 3 min 254 hektar sahədə əkin aparılmışdır.
  Ötən dövrdə rayonda taxılçılıq üstün istiqamət kimi saxlanılmış və 2018-ci ilin məhsulu üçün 2 min 466 hektar sahədə taxıl əkini aparılmışdır ki, bunun 1 min 781 hektarını buğda, 746 hektarını isə arpa təşkil etmişdir. 2017-ci ildə taxıl zəmilərindən 13 min 861 ton məhsul toplanmışdır.
  Tələbata uyğun olaraq kartofçuluğun inkişafında da müsbət dinamika saxlanılmış və 2018-ci ildə 103 hektar kartof əkilmiş sahədən 1746 ton kartof yığılmışdır. Məhsuldarlıq orta hesabla 169.5 sentner/hektar olmuşdur. 2017-ci illə müqayisədə yığım sahəsi 1 faiz çoxdur.
  2018-ci ildə 113 ton dənli paxlalılar (qarğıdalısız), 93 ton dən üçün qarğıdalı, 53 ton dən üçün günəbaxan, 4346 ton tərəvəz, 2294 ton ərzaq üçün bostan məhsulları istehsal edilmişdir.
  Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2016-cı il 8 fevral tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2016-2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”nın icrası Sədərək rayonunda əhalinin meyvə və tərəvəz məhsullarına olan tələbatının yerli istehsal hesabına təmin edilməsinə geniş imkanlar yaratmışdır. Belə ki, bar verən meyvə bağlarından 608.2 ton məhsul yığılmışdır ki, bu da 2017-ci illə müqayisədə 9,4 faiz çoxdur.
  2018-ci ildə üzümçülüyün inkişafı istiqamətində yerli resurslardan istifadə olunmaqla üzüm bağlarının salınması üçün tinglərin becərilməsinə başlanılmış, yeni üzüm bağları salınmışdır. Bar verən üzüm bağlarından 1476 ton məhsul yığılmışdır ki, bu da 2017-ci illə müqayisədə 1,2 faiz çoxdur.
  Kənd təsərrüfatının əsas sahələrindən biri olan heyvandarlığın inkişafının daim dəstəklənməsi iribuynuzlu mal-qaranın və xırdabuynuzlu heyvanların baş sayının, ət və süd məhsulları istehsalının həcminin artmasına müsbət təsir göstərmişdir.
  1 yanvar 2019-cu il tarixə rayonun bütün təsərrüfat kateqoriyalarında qaramalın sayı 2 min 926 baş, qoyun və keçilərin sayı 16 min 734 baş olmuşdur ki, bu da 1 yanvar 2018-ci il tarixə olan göstəricilərdən müvafiq olaraq 1,1 və 1,3 faiz artıqdır.
  2018-ci ildə rayonda diri çəkidə 445 ton ət, 1810 ton süd, 1412 min ədəd yumurta, 22 ton yun istehsal edilmişdir. 2017-ci illə müqayisədə ət istehsalı 1,6 faiz, süd istehsalı 1,3 faiz, yumurta istehsalı 1 faiz, yun istehsalı 1,4 faiz artmışdır.
  2018-ci ildə rayonda 16 ton bal istehsal edilmişdir ki, bu da 2017-ci illə müqayisədə 6,7 faiz çoxdur.
  Ümumilikdə rayonda 17 milyon 947 min manatlıq kənd təsərrüfatı məhsulu istehsal edilmişdir ki, bu da 2017-ci ilin göstəricisindən 3,6 faiz çoxdur.

  Kənd təsərrüfatının ümumi
  məhsulu, min manat


  Nəqliyyat, informasiya- rabitə və energetika
  Müasir nəqliyyat sisteminin qurulması, nəqliyyat sektorunun səmərəli idarə olunması istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir.
  2018-ci ildə rayonda avtomobil nəqliyyatı sahəsində fəaliyyət göstərən fiziki şəxslər tərəfindən 479 min 500 ton yük, 840 min 700 nəfər sərnişin daşınmışdır. 2017-ci illə müqayisədə yük daşınması 1,8 faiz, sərnişin daşınması 1,2 faiz artmışdır. Yük və sərnişin daşınmasından bütövlükdə 1 milyon 726 min 200 manat gəlir əldə edilmişdir ki, bu da 2017-ci ilə nisbətən 1,5 faiz çoxdur.
  İnformasiya və rabitə sahəsində yeni texnologiyaların tətbiqi bu sahə üzrə göstərilən xidmətlərin əhatə dairəsini genişləndirmişdir.
  İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 2017-ci illə müqayisədə 1,4 faiz artaraq 884 min 200 manat olmuşdur.
  1 yanvar 2019-cu il tarixə rayonda 2 min 303 əhali abonenti mavi yanacaqla təmin olunmuşdur.

  Sahibkarlıq fəaliyyəti və məşğulluq məsələləri
  Rayonda sahibkarlığın inkişafı istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata keçirilmişdir.
  Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2016-cı il 11 yanvar tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2016-2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı”nın icrası işaxtaranların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə, əmək bazarının tələbinə uyğun peşə hazırlığının təşkilinə geniş imkanlar yaratmışdır. Bunun nəticəsi olaraq rayonda 86 yeni iş yeri açılmışdır.
  2018-ci ilin yanvar-noyabr ayları ərzində orta aylıq əməkhaqqının məbləği 489,0 manat təşkil etmişdir ki, bu da 2017-ci ilin müvafiq dövründəki göstəricidən 8,5 faiz çoxdur.

  İstehlak bazarı
  Səmərəli məşğulluq imkanlarının yaradılması əhalinin alıcılıq qabiliyyətini yüksəltmiş, əmtəə dövriyyəsinin həcmini genişləndirmişdir.
  2018-ci ildə rayonda əvvəlki illə müqayisədə pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 0,3 faiz artaraq 44 milyon 932 min 100 manata çatmışdır. Pərakəndə əmtəə dövriyyəsinin 4,6 faizini və yaxud 2 milyon 48 min 700 manatını iaşə əmtəə dövriyyəsi təşkil etmişdir ki, bu da 2017-ci illə müqayisədə 0,4 faiz çoxdur.
  2018-ci ildə əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 0,4 faiz artaraq 5 milyon 205 min 800 manata çatmışdır. Ödənişli xidmətlərin 22 faizi və yaxud 1 milyon 144 min 300 manatı məişət xidmətlərinin payına düşür.


  Rayonda pensiya və müavinətlərin dayanıqlı maliyyə təminatı formalaşdırılmış, 2018-ci ildə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun rayon şöbəsi tərəfindən pensiya və müavinətlərin ödənilməsinə 3 milyon 864 min manatdan artıq vəsait yönəldilmişdir ki, bu da bir il öncəki göstəricidən 2,4 faiz çoxdur.
  Əhalinin yaşayış səviyyəsinin yüksəldilməsi demoqrafik vəziyyətə də müsbət təsir göstərmiş, rayon əhalisinin sayı 1 dekabr 2018-ci il tarixə 15 min 942 nəfərə çatmışdır.
  Aparılan təhlillər onu deməyə əsas verir ki, həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində hərtərəfli inkişafa nail olunmuş, yeni uğurlar əldə edilmişdir.

  Rayon Statistika İdarəsi

  Oxunub : 56


  Digər Xəbərlər
  Çox Oxunanlar
  1/5
  Gündəm
  İdman Xəbərləri
  Şou-Biznes
  Facebook Səhifəmiz
  Texnologiya Xəbərləri
  Dünya Xəbərləri
  OGUZYURDU.AZ © 2020 - Bütün Hüquqlar Azərbaycan Respublikası Qanunlarına əsasən Qorunur. Saytdan götürülən bütün materiallara istinad vacibdir.
  Hazırladı: Murad Orucov
  SON XƏBƏRLƏR
  Rayonumuzda özünüməşğulluq proqramına cəlb edilmiş sakinlərlə maarifləndirici görüş keçirilib "Kətə" festivalından Rayonun idarə və təşkilatlarının əməkdaşları muzeydə olublar Naxçıvan Dövlət Filarmoniyası Kamera orkestrinin konserti təşkil olunub Sağlam həyat tərzi Naxçıvan Dövlət Filarmoniyası estrada orkestrinin konserti təşkil olunub Novruz bayramı münasibətilə ümumrayon tədbiri keçirilmişdir Rayon İcra Hakimiyyətində tədbir keçirilib Rayon məktəblilərinə yeni nəsil biometrik şəxsiyyət vəsiqələri verilib Boz ayın üçüncü çərşənbəsi olan Yel çərşənbəsi TORPAQ ƏMƏKLƏ İSİNİR Dezinfeksiya işləri aparıldı Sədərək: bu il də inkişaf meyilləri bütün sahələrdə özünü göstərir Sosial şəbəkələrin müsbət və mənfi xüsusiyyətləri Rayonumuzda beynəlxalq qadınlar günü qeyd olunub Xocalı faciəsinin 27-ci ildönümü münasibətilə Sədərək rayonunda anım mərasimi keçirilib Əkin sahələrinə gübrələrin səpilməsinə hazırlıq işləri görülür Böyük novator, vətəndaş publisist, qüdrətli söz ustası – Cəlil Məmmədquluzadə Bədən tərbiyəsi və idmanın hazırki vəziyyəti, qarşıda duran vəzifələr müzakirə edildi Rayon Uşaq-Gənclər Şahmat Məktəbində görüş keçirilmişdir YURDUM MƏNİM DOĞMA DİYAR SƏDƏRƏK RAYONU Tarla-seminar müşavirə keçirilib Maarifləndirmə tədbiri keçirilib Yağışın yağması təsərrüfat sahiblərini sevindirdi Yağışın yağması təsərrüfat sahiblərini sevindirdi Sədərəyin üzüm bağlarında becərmə işləri başlayıb İcbari tibbi sığorta sistemi ən müasir tələblərə uyğun qurulub Uşaq bağçalarında yaradılan şərait gələcəyimizin sağlam təməllər üzərində qurulmasına xidmət edir Heç vaxt sönməyəcək işıq - Ulu öndərin adını daşıyan qəsəbə düşmənə gözdağıdır Şahmat üzrə növbəti interaktiv dərs İntellektual oyunlar olimpiadasının rayon birinciliyi keçirilib RABİTƏ SİSTEMİNİN İNKİŞAFI GÖZ ÖNÜNDƏDİR İnteraktiv dərsə Sədərək rayon məktəbləri də qoşulub Soyqırıma həsr olunmuş bir dərs saatı Muxtar Respublika birinciliyində rayonumuzun futbol komandası növbəti qələbəsini qazandı Polis şöbəsində tədbir keçirilib 2019-cu ilin yanvar-fevral aylarında Sədərək rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı Torpaq Mülkiyyətçiləri tərəfindən əkin işlərinə başlanılıb Maarifləndirmə tədbiri keçirilib Azərbaycanlılara qarşı ermənilərin soyqırım siyasəti SƏDƏRƏK BAZAR KOMPLEKSİNDƏ NOVRUZ YARMARKASI “Məhsuldarlığın inkişaf etdirilməsi yolları” mövzusunda tədbir keçirilib Yeni üzüm bağları salınır Sosial qayğıya ehtiyacı olanlara bayram sovqatı verilib NOVRUZUN SİMVOLU OLAN SƏMƏNİNİN HƏM DƏ MÜALİCƏVİ ƏHƏMİYYƏTİ VAR Sədərəyin Novruz adətləri Heydərabad qəsəbə Uşaq Bağçasında Novruz bayramı münasibətilə tədbir keçirilib Futbol üzrə Naxçıvan Muxtar Respublika birinciliyinin ikinci dövrəsinə start verildi İnsan sevgi ilə baş-başa nurdu Azərbaycan ordusu tarixi ədalətin bərpasına hər an hazırdır Vergilər sahəsində maarifləndirici tədbirlər aparılır 2019-cu ilin yanvar ayında Sədərək rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı Xocalı soyqırımı qurbanlarının əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib Xatirə Muzeyi ilə məktəblər arasında aparılan interaktiv dərsə Sədərək rayon məktəbləri də qoşulub Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsi anılıb Rayonun idarə və təşkilatlarının əməkdaşları muzeydə olublar Heydərabad qəsəbə tam orta məktəbində “Oxunması zəruri olan kitablar”la bağlı tədbir keçirilib Rayon İcra Hakimiyyətində seminar keçirilib Əkin sahələrinə gübrələr səpilir Rayonumuzda kartof əkininə başlanılıb Heydərabad qəsəbəsində Su monitorinq laboratoriyası tikilir Ordusu olmayan xalqın xoşbəxtliyi də ola bilməz Cəlil Məmmədquluzadənin anadan olmasının 150 illiyi ilə bağlı tədbirlər keçirilib Yoldaşlıq görüşləri keçirilib Yoldaşlıq görüşü Stolüstü tennis üzrə rayon birinciliyi keçirilib Gözəl yurdumuzun tərəqqisinin güzgüsü Maarifləndirmə tədbiri keçirilib Fənn olimpiadasının rayon turu başa çatıb Ailə təsərrüfatları sahibləri ilə görüş keçirilib Yeni Azərbaycan Partiyası Sədərək Rayon Təşkilatının şura iclası keçirilib Rayonun idarə və təşkilatları muzeydə olublar Sədərək rayonu ərazisində ekoloji monitorinq keçirilmişdir Fənn olimpiadasının rayon mərhələsi keçirilib Kitab müzakirəsi keçirilib Oğuz yurdu Sədərək Şahmat üzrə rayon birinciliyi keçirilib 2018-ci ildə Sədərək rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı “Bəhruz Kəngərli Azərbaycan xalqının görkəmli rəssamıdır” mövzusunda aparılan interaktiv dərsə Sədərək rayon məktəbləri də qoşulub Uşaq gənclər şahmat məktəbində Ustad dərsi keçirilib Yoldaşlıq görüşü İşləyən torpaq mülkiyyətçiləri məcburi dövlət sosial sığorta haqqı ödənişlərindən azaddır Sədərək kənd 2 nömrəli tam orta məktəbdə tədbir keçirilib Açıq birincilikdə gənc idmançılarımız uğurlar əldə ediblər Sədərək rayon mədəniyyət sarayında konsert təşkil olunub 20 Yanvar faciəsinin 29-cu ildönümü Sədərək rayonunda da anılıb Xatirə Muzeyi ilə məktəblər arasında aparılan interaktiv dərsə Sədərək rayon məktəbləridə qoşulub Rayonumuzda şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilmişdir 20 Yanvara həsr olunmuş bir dərs saatı Mərkəzi Xəstəxanada rayon sakinləri müayinə olunublar UĞURLU DÖVLƏT SİYASƏTİ SƏDƏRƏKLİLƏRİ SEVİNDİRİR Sədərəyin qədim tarixinin güzgüsü Ailə təsərrüfatları rayonumuzun inkişafında səmərəli rol oynaya bilər Yeniyetmə və gənclər rayon Tarix-Diyarşünaslıq muzeyində olublar Yeniyetmə dəri əlcək sahibi qalib adını qazanıb İnşa müsabiqəsi Sədərək Rayon İcra Hakimiyyətində ötən ilin yekunları və qarşıda duran vəzifələrlə bağlı müşavirə keçirilib KƏRKİ QƏDİM AZƏRBAYCAN, TÜRK YURDUDUR
  File engine/metagen.php is in the folder, which is available to write (CHMOD 777). For security purposes the connection files from these folders is impossible. Change the permissions on the folder that it had no rights to the write.